Tin trong tỉnh

Phân Ban Ni Giới tỉnh trang nghiêm tổ chức “Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2567- Dương: lịch 2023”.

Sáng ngày 24/5/2023 (6/4 Quý Mão) tại văn phòng Phân Ban Ni giới ( PBNG) GHPGVN tỉnh Tây Ninh – Tịnh xá Ngọc Chơn (Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh), PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh trang nghiêm tổ chức “Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2567- Dương: lịch 2023”. Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ có: Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên (UV) Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Thức – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng ) – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nguyên Tấn – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nghiêm Đạo – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nghiêm Lâm – UVTT, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Nghĩa – UVTT, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tinh Tây Ninh; Ni trưởng Châu Liên – Cố vấn Phân Ban Ni giới ( PBNG )Trung Ương, Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni trưởng Thảo Liên – Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni trưởng Hiệp Liên – Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni sư Tâm Liên – UV PBNG Trung ương, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTC; Ni sư Hạnh Liên – Phó PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Sư cô Thích nữ Diệu Hải – Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Tây Ninh kiêm Phó thường trực PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng Chư Tôn Đức BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Chư Tôn đức Ni trụ trì trú xứ các Tự viện và Phật tử trong tỉnh đồng tham dự. TIN LIÊN QUAN